Agenda

Geen activiteiten.

Laatste update

28-05 update3 ind sen 28-05
28-05 update2 ind sen 28-05
27-05 update ind sen 28-05
26-05 indeling sen 28-05
24-05 uitslagen sen 21-05
21-05 update3 ind sen 21-05
21-05 update2 ind sen 21-05
20-05 update ind sen 21-05
19-05 indeling sen 21-05

2700chess.com for more details and full list

Veilig Sportklimaat

WLC wil dat alle schakers in een veilig sportklimaat plezier kunnen beleven aan de schaaksport. Een veilig sportklimaat is een omgeving waarin geen grensoverschrijdend gedrag plaats vindt.

Grensoverschrijdend gedrag

Het is moeilijk om vooraf te omschrijven wat grensoverschrijdend gedrag precies is, omdat het voor iedereen anders kan zijn. In elk geval kun je denken aan pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie. Maar dan geldt nog steeds dat wat voor de een helemaal niet bedreigend is, dat voor een ander wel kan zijn. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wanneer zijn grens overschreden wordt. En op dat moment spreken we van grensoverschrijdend gedrag.

Wat doe je bij grensoverschrijdend gedrag

Om duidelijk je grenzen aan te geven en om iemand aan te spreken op zijn of haar ongewenste gedrag kun je gebruik maken van de volgende tips:

  • zeg duidelijk dat je dit niet wil en dat hij ermee moet stoppen
  • benoem concreet het gedrag dat je stoort
  • herhaal je boodschap nogmaals als de ander niet reageert.

Wanneer iemand, als schaker, jeugdschaker, trainer, ouder of toeschouwer grensoverschrijdend gedrag ervaart, kan dit gemeld worden bij de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van WLC (buijspierre@gmail.com), direct bij het bestuur van WLC, de VCP van de KNSB (vcp@schaakbond.nl) of de VCP van het Centrum Veilige Sport Nederland (https://centrumveiligesport.nl/contact).

De VCP bespreekt de mogelijke vervolgstappen en rapporteert dit anoniem aan het bestuur. De VCP gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zal niets doen buiten de aanvrager om. Bij een ernstige overtredingsmelding helpt de VCP, indien gewenst, met het formuleren van de klacht die naar het bestuur gaat.

Wanneer een klacht bij het bestuur wordt ingediend, moet het bestuur er iets mee doen. Als het om ongewenst seksueel gedrag gaat, vindt er vanuit het bestuur altijd overleg plaats met een VCP van de KNSB of het Centrum Veilige Sport Nederland. Samen wordt er naar een plan van aanpak gekeken.

De vertrouwenscontactpersoon

Pierre Buijs woont in Son en Breugel, is getrouwd en 74 jaar oud. Al bijna 50 jaar lid van schaakvereniging WLC en speelt er nog wekelijks met veel plezier een partij. Hij was 39 jaar onderwijzer op een basisschool in Son en Breugel, waar hij vele jaren lesgaf in de hoogste groepen.
Nu is hij al sinds 2011 met pensioen. Hij fitnest drie keer in de week en is elke 14 dagen een ochtend chauffeur op een buurtbus.

E-mail: buijspierre@gmail.com

Tel.     : 06 519 660 26