Agenda

Geen activiteiten.

Laatste update

28-05 update3 ind sen 28-05
28-05 update2 ind sen 28-05
27-05 update ind sen 28-05
26-05 indeling sen 28-05
24-05 uitslagen sen 21-05
21-05 update3 ind sen 21-05
21-05 update2 ind sen 21-05
20-05 update ind sen 21-05
19-05 indeling sen 21-05

2700chess.com for more details and full list

Reglement IC

Reglement interne competitie W.L.C. (vanaf seizoen 2022-2023)

De interne competitie van WLC bestaat uit de volgende onderdelen:

1.     Een competitie in gesloten groepen in twee perioden van een half jaar met promotie/degradatie regeling. In iedere periode wordt een halve competitie gespeeld.

2.     Een laddercompetitie met indeling volgens Keizer systeem zonder vast aantal ronden.

3.     De WLC bekercompetitie volgens een knock-out system. De winnaar van deze competitie wint de WLC beker

4.     Een snelschaaktoernooi. De winnaar van dit toernooi is de winnaar van de Hartsema cup.

5.     Het Piet Roelen toernooi (laatste speelavond voor Kerstmis)

6.     De competitie voor de meest attractieve speler van WLC

 

ad. 1 Regels voor de competitie in gesloten groepen:

Spelers worden ingedeeld in groepen in de volgorde van de eindstand van de interne competitie in het voorafgaande jaar waarbij de rechten op promotie en degradatie zoveel mogelijk van kracht blijven.

Speeltempo p.p.p.p: 1 uur en 20 minuten met een increment van 30 sec vanaf de eerste zet.

Na de eerste speelhelft promoveren de nrs 1 en 2 van iedere groep en degraderen de laatste twee van iedere groep. Wanneer 2 of meerdere spelers gelijk eindigen gelden achtereenvolgens bij het vaststellen van de rangorde:

i.         het resultaat van de partijen die onderling gespeeld zijn in de desbetreffende competitiehelft tussen alle gelijk geeindigde spelers.

ii.         de meeste punten volgens het Sonneborn-Berger systeem (som punten tegenstanders waarvan gewonnen is + helft van de som van de punten waartegen remise)

iii.         als na het toepassen van de bovenstaande criteria nog geen onderscheid in rangorde is verkregen tussen 2 of meer spelers wordt een serie partijen met een bedenktijd van 30 min. pppp in de vorm van een tweekamp of een meerkamp (wanneer er nog meer dan 2 spelers gelijk staan) gespeeld. In het geval van een tweekamp wordt het “sudden death” principe gehanteerd. In het geval van een meerkamp wordt telkens na een halve competitie de rangorde vastgesteld totdat een rangorde is verkregen die uitsluitsel geeft omtrent promotie of degradatie.

De clubkampioen van WLC wordt per seizoen vastgesteld in een tweekamp tussen, de winnaar van groep 1 in de eerste seizoenshelft en de winnaar van groep 1 in de tweede seizoenshelft. De spelers in groep 1 dienen de competitie af te ronden voor 1 juni. De tweekamp zal worden gehouden in de maand juni en wordt gespeeld op 1 avond in versneld tempo met de volgende regels:

1.     een tweekamp bestaande uit 2 partijen in het tempo van 25 min p.p.p.p. met een increment van 10s/zet. De deelnemers spelen 1x met wit en 1x met zwart. Bij aanvang van de tweekamp zal worden geloot om de kleur waarmee de schakers in de eerste partij spelen. Clubkampioen is de winnaar van deze tweekamp.

2.     Indien de tweekamp onder (1) in een gelijkspel eindigt vervolgen de deelnemers de tweekamp met twee partijen in het tempo van 5 min p.p.p.p. met een increment van 4s/zet. Bij aanvang van deze barrage zal worden geloot om de kleur waarmee de schakers in de eerste partij spelen. Clubkampioen is de winnaar van deze tweede tweekamp.

3.     Indien de tweekamp onder (2) wederom in een gelijk is geeindigd wordt er vervolgd met partijen van 5 min p.p.p.p. met 4s/zet volgens het “sudden death” principe. Bij aanvang deze tweede barrage zal wederom worden geloot om de kleur waarmee de schakers in de eerste partij spelen. De speler die de eerste partij in deze serie wint is clubkampioen van W.L.C..

ad. 2 Regels voor de laddercompetitie:

·       Alle leden van W.L.C. participeren automatisch in de laddercompetitie.

·       Speeltempo p.p.p.p. : 1 uur en 20 minuten met een increment van 30 sec vanaf de eerste zet.

·       Slechts een beperkt aantal clubavonden zijn gereserveerd voor de laddercompetitie. Het is mogelijk om op iedere clubavond voor de laddercompetitie te spelen. Het is niet toegestaan laddercompetitiewedstrijden te spelen buiten de clubavonden.

·       De paring is volgens het Keizer systeem. Bij afmelding en uitkomen in de groepencompetitie wordt 1/3 van het aantal punten toegekend, wanneer op de dinsdagavond wordt meegespeeld in de externe NBSB competitie wordt ½ van het aantal punten toegekend.

·       Per week wordt een nieuwe ranglijst van de laddercompetitie opgemaakt.

·       Het aantal ronden waarin wordt uitgekomen wordt bepaald door de opkomst van het individu en kan per speler verschillen.

·       Spelers komen maximaal 2x per seizoen in de laddercompetitie tegen elkaar uit (w/z)

·       De wedstrijdleider mag wedstrijden uit de groepscompetitie vaststellen op de avonden die gereserveerd zijn voor de laddercompetitie

·       De winnaar van de laddercompetitie is de speler met het hoogste aantal punten volgens het Keizer systeem na de laatste speelavond.

 

ad. 3 Regels voor de WLC beker competitie:

·       De bekercompetitie wordt gespeeld in de vorm van een knock-out competitie.

·       De indeling voor iedere ronde (tegenstander en kleur) wordt door middel van een loting vastgesteld (zonder plaatsing).

·       Op de speelavond die is vastgesteld voor de partij in de bekercompetitie moet een beslissing vallen.

·       Het speeltempo in de eerste partij is 1 uur en 30 minuten voor de gehele partij (geen bijtelling na 40 zetten!). De  winaar van deze partij gaat door naar de volgende ronde.

·       Indien de eerste partij in remise is geeindigd volgt een barrage op dezelfde speelavond volgens het sudden death principe. Het speeltempo in de eerste partij van de barrage is 15 min. p.p.p.p. zonder bijtelling. Indien de eerste partij in de barage opnieuw in remise is geeindigd volgen partijen in het speeltempo 5 min p.p.p.p.. De speelkleur in de eerste barrage partij is omgekeerd aan die in de eerste partij. Bij iedere volgende partij wordt van speelkleur gewisseld. Degene die in de barrage als eerste een partij wint gaat door naar de volgende ronde (sudden death).

·       De competitie start met een voorronde om op een aantal spelers te komen dat gelijk is aan een macht van twee. De deelnemers aan de voorronde worden per loting vastgesteld.

 

ad. 4 Regels voor het snelschaakkampioenschap van WLC (de Hartsemacup)

·       Het toernooi om de Hartsema cup wordt gespeeld op één dinsdagavond in 7 ronden volgens het Zwitsers systeem met indeling op rating

·       Het speeltempo bedraagt: 5 min p.p.p.p. met een increment van 4s/zet

·       Het snelschaakreglement (aanhangsel A) uit de officiele Nederlandse vertaling van het FIDE reglement is van toepassing.

·       Indien meerdere spelers ex-aequo op de eerste plaats eindigen volgt een barrage in de vorm van een tweekamp of meerkamp indien mogelijk op de dezelfde avond anders op een door de wedstrijdleider nader vast te stellen speelavond.

 

ad. 5 Regels voor het Piet Roelen toernooi

·       Het Piet Roelen toernooi wordt gespeeld op de laatste dinsdagavond voor Kerstmis.

·       Het speeltempo: 5 min p.p.p.p. met een increment van 4s per zet.

·       Er worden 7 ronden gespeeld met indeling volgens het Zwitsers system met een willekeurige indeling in de eerste ronde.

·       Prijzen worden uitgereikt in natura en op de zelfde avond wordt indien van toepassing een clublid met speciale verdiensten voor de club in het zonnetje gezet en benoemd tot clubman/vrouw van het jaar.

 

 

ad. 6 Regels voor het klassement van de meest attractieve speler van WLC

·       Na iedere week wordt een ranglijst opgemaakt voor het bepalen van de meest attractieve speler van WLC

·       Een winstpartij levert 2 punten op, een verliespartij 1 punt en een remise 0 punten.

·       De volgende partijen worden meegeteld:

i.         Iedere partij gespeeld in competitie met gesloten groepn

ii.         Iedere partij gespeeld in de laddercompetitie

iii.         Iedere partij met een bedenktijd van 1 uur en 30 minuten uit de WLC bekercompetitie

·       De hoogst geeindigde speler (of spelers) ontvangt een wisselbeker. Het is dus mogelijk dat meerdere spelers het MAS klassement kunnen winnen. Hun namen  worden op de wisselbeker gegraveerd.

 

Algemene bepalingen

·       De partijen die gespeeld worden voor de interne competitie (groepen, ladder of WLC beker) starten op de clubavond vanaf 20:00. Indien één of meerdere spelers zonder kennisgeving niet aanwezig zijn maakt de wedstrijdleider om 20:15 een herindeling.

·       Afmelding voor een ronde in de “competitie in gesloten groepen” is toegestaan. Bij voorkeur dient de afmelding 24 uur voor aanvang van de partij te worden aangegeven bij de wedstrijdleider.

·       In geval van afmelden wordt de partij opnieuw vastgesteld door de wedstrijdleider in overleg met beide spelers (thuis of op een andere clubavond)

·       Wanneer een speler zich op de speeldag niet voor 20:00 afmeldt of niet komt opdagen dan heeft de wedstrijdleider het recht om de partij voor hem verloren te verklaren

·       De wedstrijdleider is gerechtigd om de uitslag van partijen in de groepen vast te stellen als er geen speeldatum gevonden kan worden waarop beide spelers elkaar kunnen treffen. Dit kan o.a. optreden bij het veelvuldig afmelden door beide spelers. De uitslag zal in dat geval 0 – 0 zijn (beide spelers ontvangen geen punten en de partij telt niet mee voor het klassement van de meest attractieve speler). De situatie is ter beoordeling van de wedstrijdleider.

·       Spelers met een leeftijd onder de 18 jaar kunnen een verzoek indienen bij de wedstrijdleider om de partijen in de interne competitie (groepen-, ladder- en bekercompetitie) te spelen in een aangepast (versneld) tempo. De wedstrijdleider zal in overleg met de jeugdspeler, het speeltempo zo dicht mogelijk bij het reguliere speeltempo vast stellen. De kortste toegestane speelduur is 45 min p.p.p.p. met een increment van 15s/zet voor de gehele partij. Het vastgestelde speeltempo zal voor aanvang van iedere partij aan beide spelers worden meegedeeld door de wedstrijdleider.

·       In gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de wedstrijdleider interne competitie.